.

 

 

 

 

- - -

- -

1

:

: +7(836)3143690

., 16, , 425005,

 

: gckvolzsk.nethouse.ru

2 1, , .
  1, , .

:

: +7(836)3149997

., 9, , 425005,

 

: odyvanthic1.narod.ru

3 13,
  13,

:

: +7(836)3146056

., 24, , 425005,

 

: dou13buratino.narod.ru

4 14,
  14,

:

: +7(836)3145877

., 19, , 425005,

 

: doy14-vol.narod.ru

5 16,
  16,

:

: +7(836)3146996

., 12, , 425005,

 

: dou16alenka.narod.ru

6 17,
  17,

:

: +7(836)3151213

., 6, , 425005,

 

: vol-dou17.narod.ru

7 19,
  19,

:

: +7(836)3162618

., 25, , 425005,

 

: dou19.org.ru

8 2,
  2,

:

: +7(836)3163007

., 28, , 425005,

 

: dou2kolokolchik.narod.ru

9 25,
  25,

:

: +7(836)3168239

., 118, , 425005,

 

: dou25teremok.narod.ru

10 - ,
 -    ,

:

: +7(836)2462901

, 64, -, 424005,

 

: rebcu.narod.ru -

: 2    1 2 : 12 10 / 20 / 50
>