.

 

 

 

 

-

-

1

:

: +7(814)2790509,+7(814)2790509,+7(814)2790590

., 24, , 185910,

 

: karelia.arbitr.ru

2

:

: +7(814)2795800

, 27, , 185910,

 

: vs.kar.sudrf.ru

3

:

: +7(814)2765700,+7(814)2766412

., 5, , 185910,

 

: ksrk.karelia.ru

4 .
  .

:

: +7(814)2567119,+7(814)2567119,+7(814)2567120

., 3, , 185011,

 

: mirsud.karelia.ru

5 .
  .

:

: +7(814)2567130,+7(814)2567127

., 10, , , 185035,

 

: mirsud.karelia.ru

6

:

: +7(814)2763210

., 5, , 185035,

 

: petrozavodskygvs.kar.sudrf.ru

7

:

: +7(814)2790350

., 33, , 185910,

 

: petrozavodsky.kar.sudrf.ru

8

:

: +7(814)2578141,+7(814)2578401

., 14, 4 ., , 185005,

 

: prionezhsky.kar.sudrf.ru

: 1    1 : 8 10 / 20 / 50